Welkom
Dorpsraad
Doelstelling en bestuur
Werkwijze
Dorpsplan plus
Stand van zaken
Natuur en 
landelijke cultuur

Molenven
Kerkeiland
Gravenbos
Verenigingen
Voorzieningen
Historische optocht
Contact

Doelstelling dorpsraad
De dorpsraad Saasveld functioneert als klankbord voor de inwoners van Saasveld en zet zich in voor het algemene nut. Het doel is om zo transparant en open mogelijk te communiceren. Voor vragen en opmerkingen kunnen de inwoners altijd terecht bij één van de bestuursleden.

Bestuur
Voorzitter: Ben Oude Geerdink
Secretaris: Heinz Strotmann
Penningmeester: Ton Schasfoort
Leden: José Diphooren, Paul Hesselink, Robert Rouhof, Gerard Oosterik