Welkom
Dorpsraad
Doelstelling en bestuur
Werkwijze
Dorpsplan plus
Stand van zaken
Natuur en 
landelijke cultuur

Molenven
Kerkeiland
Gravenbos
Verenigingen
Voorzieningen
Historische optocht
Contact

Dorpsplanplus
In 2009/2013 is er in Saasveld een Dorpsplanplus uitgevoerd. Het Dorpsplanplus kan gezien worden als een 'dorpsagenda' plus een uitvoeringsprogramma. Bewoners brengen, met ondersteuning van een projectleider, de wensen en behoeften van een dorp in kaart. Vervolgens wordt geproken met de gemeente over het huidige en toekomstige beleid. Het resultaat is een dordsagenda die ook uitgevoerd gaat worden. De financiŽring van de plannen komt voor rekening van de Provincie Overijssel en de gemeente.

Stand van zaken: Is afgerond