Welkom
Dorpsraad
Doelstelling en bestuur
Werkwijze
Dorpsplan plus
Stand van zaken
Natuur en 
landelijke cultuur

Molenven
Kerkeiland
Gravenbos
Verenigingen
Voorzieningen
Historische optocht
Contact

Gravenbos
Nabij het centrum van Saasveld ligt het Gravenbos, een oud nat bos op keileem, met een rijke voorjaarsvegetatie en vogelstand.
Het gebied omvat naast nat bos ook drogere bossen, wilgenbos en schrale graslanden op natte grond.
De natte bossen zien er prachtig uit, vooral tijdens het voorjaar met rijke bloei van bosanemoon, speenkruid, klaverzuring en dotterbloem op de natste plekken. Het wilgenbos langs de beek is een echt moerasbos met liesgras, moeraszegge en mietgras. De natte graslanden zijn zeer soortenrijk met o.a. bosbies, veldrus en dotterbloem.