Welkom
Dorpsraad
Doelstelling en bestuur
Werkwijze
Dorpsplan plus
Stand van zaken
Natuur en 
landelijke cultuur

Molenven
Kerkeiland
Gravenbos
Verenigingen
Voorzieningen
Historische optocht
Contact

Kerkeiland
Meer dan 800 jaar geleden stond hier eens het kasteel Saterslo, een van de eerste en sterkste burchten in Twente. De Twenste benaming Soasel voor Saasveld gaat terug op Saterslo
Het kasteel werd geburende 6 eeuwen bewoond door achtereen-volgens het riddergeslacht Van Saterslo en het geslacht Van Reede. De derde en laatste eigenaar van het Huis Saasveld met in die tijd ca. 20 boerenerven was Droste zu Vischering uit Westfalen.
Na de sloop van het kasteel in de laatste helft van de 18'e eeuw werd hier in 1818 een Waterstaatskerk gebouwd.
De oorspronkelijke buitengracht van het kasteel is nog geheel intact.
In de grote tuin achter de kerk markeert een vijverpartij de plak van het voormalige kasteel. Op het kerkplein staat het standbeeld van St.-Plechelmus. Dit beeld is in 1947 vervaardigd door de beeldhouwer Piet Jungblut en vertolkt de dank van ca. 1200 mensen die tijdens de laatste oorlogswinter in Saasveld onderdak vonden.

Voor meer informatie zie: http://home.kpn.nl/kerkeiland