Welkom
Dorpsraad
Doelstelling en bestuur
Werkwijze
Dorpsplan plus
Stand van zaken
Natuur en 
landelijke cultuur

Molenven
Kerkeiland
Gravenbos
Verenigingen
Voorzieningen
Historische optocht
Contact

Molenven
De natuur had het de afgelopen honderd jaar voor het zeggen in Het Molenven en dat is te zien ook. Het is een 45 hectare groot, vrijwel ongestoord bosreservaat met open water, wilgenbos en broekbos. Er is een grote verscheidenheid aan planten, insecten en vogels. 
Het Molenven kreeg zijn naam door de vlak bij dit ven al eeuwenlang aanwezige 'Soaseler Möll'.