Welkom
Dorpsraad
Doelstelling en bestuur
Werkwijze
Dorpsplan plus
Stand van zaken
Natuur en 
landelijke cultuur

Molenven
Kerkeiland
Gravenbos
Verenigingen
Voorzieningen
Historische optocht
Contact

Structuur en werkwijze
Om zo efficient mogelijk te kunnen werken bestaan binnen de dorpsraad een drietal werkgroepen. 
De werkgroepen worden gevormd uit een aantal kernleden en afhankelijk van het te behandelen onderwerp 
uit een aantal betrokken inwoners.


De werkgroep Bewoners in ontwikkeling
heeft de volgende aandachtsgebieden: Kultuurhus, verenigingen en voorzieningen

De werkgroep Saasveld in ontwikkeling  
heeft de volgende aandachtsgebieden: Wonen en volkshuisvesting, bedrijvigheid en economie.

De werkgroep Openbare ruimte
heeft de volgende aandachtsgebieden: Landschap, wegen en fietspaden en openbaar groen.